Договір публічної оферти

Публічна оферта про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://www.focus.ua/ (далі – "Сайт"), які далі іменуються як "Благодійник", і є офіційною і публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОКУС МЕДІА", ЄРДПОУ 38812698, ІПН 388126926556, далі іменується "Товариство", в особі Директора Соломахи Володимира Сергійовича, що діє на підставі Статуту, укласти договір безповоротної добровільної фінансової допомоги (далі – Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення

Акцепт – повне і безумовне прийняття публічної оферти на укладення Договору шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Товариства.

Безповоротна добровільна фінансова допомога (Пожертва) – грошовий переказ, здійснений Благодійником на рахунок Товариства з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", що здійснюється відповідно до умов цього Договору та визначений ст.729 ЦК України.

2. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Товариства грошових коштів з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні".

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору Пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Товариство погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про Акцепт Договору.

Договір розміщено на сайті https://www.focus.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін

Товариство має право:

  • отримувати Пожертву і використовувати її для досягнення мети, визначеної умовами даного Договору;
  • за проханням Благодійника надавати інформацію про отриману Пожертву та її використання.

Благодійник має право:

  • перерахувати Пожертву на рахунок Товариства у спосіб зазначений Договором;
  • запросити інформацію щодо використання Пожертви.

4. Місце проведення збору коштів

Збір Пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу.

5. Термін збору коштів

Збір Пожертви триває до моменту припинення або скасування воєнного стану на території України відповідним указом Президента України.

6. Витрати

Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням Пожертви, несе Благодійник.

7. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

Цей Договір може бути змінений Товариством в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

З метою дотримання Закону України "Про захист персональних даних" і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Товариством застосовується чинне законодавство України.

До відносин між Благодійником і Товариством застосовується чинне законодавство України.