Коммунистическая партия Украины (обновленная)

1949 г.р., Глава Коммунистической партии Украины (обновленной), образование высшее, временно не работает, проживает в городе Киеве

Related video

Прийнята
на VII з"їзді Комуністичної партії України (оновленої) 18 серпня 2007 року

Передвиборна програма
Комуністичної партії України {оновленої)
на позачергові вибори народних депутатів
України 30 вересня 2007 року

Великі життєві проблеми стоять перед українським народом напередодні позачергових виборів народних депутатів України. Ми є свідками того, що Україною керують монопольні та регіональні клани, які зацікавлені в продовженні розвитку нинішньої кризової ситуації, і мають на меті знову привести до влади ті ж самі сили.
Усвідомлюючи відсутність дієвого громадського контролю за діями влади всіх рівнів, що є однією з головних причин соціального занепаду в Україні, усвідомлюючи відповідальність за долю Українського народу і держави, ставлячи за стратегічну мету побудову в Україні громадянського соціально-справедливого суспільства з високо розвиненою економікою та високим життєвим рівнем населення.
Комуністична партія України (оновлена) будує свою діяльність на наступних програмних засадах:
- рівність усіх перед законом;
- рішучої протидії корупції і організованій злочинності, особливо в органах влади ( через народний контроль, як однієї з гілок влади від народу);
- сприяння оновленню державної влади і місцевого самоврядування високопрофесійними кадрами;
- виборність судової гілки влади;
- земля не товар, а народне багатство.
Наша держава - Україна - має бути країною з розвиненою економікою та високими європейськими стандартами життя.
Тому з метою забезпечення вдалого економічного зростання на довгострокову перспективу ми пропонуємо: "Нову економічну політику". Це - національно - народна економічна ідея глибоко пов"язана з системою народного контролю від низу до верху всіх виконавчих владних структур та представницьких (що буде нами вразі приходу в парламент законодавчо закріплено).

Основні засади НЕПу:
1. Розвиток сучасного конкурентно спроможного промислового виробництва на базі вітчизняних новітніх технологій, пропонуємих представниками вітчизняної фундаментальної науки (з залученням всього передового, що є в царині світової науки і техніки, управлінської діяльності);
2. Розвиток інфраструктури життєдіяльності малих міст та селищ;

Ні - депресивним районам України; Так - державній програмі підтримки життєдіяльності периферійних районів;

3. Проведення концептуальної реформи заробітної плати (зменшення нарахувань і виплат з фонду оплати праці, та збільшення реальних виплат робітникам);
4. Зменшення податкового тиску для малого і середнього секторів підприємницької діяльності та збільшення його для високодохідних сегментів ринку;
5. Скасування ганебного НДС на товари та послуги;
6. Доступність чесних мікро- та макро кредитів для всіх ланок населення з метою благоустрою та комфортного життя громадян;
7. Енергозбереження як образ життя кожного.

Ми ефективно використаємо економічну складову туризму для дієвого наповнення прибуткової частини Державного бюджету.
Забезпечення довгострокового економічного зростання та якісної структури перебудови економіки вимагає мобілізації всіх складових державної економічної політики. Для того, щоб запрацювали дієві ринкові механізми в Україні, необхідно створити перехідний період від суто директивних маніпуляцій до обґрунтованих методів господарювання. Україні необхідно перейти від політики ланцюга реформ, які спрямовані на виживання (не може бути ніяких реформ заради реформ), - до стратегії прискореного розвитку через високі технології національного виробництва, його інтенсифікацію, зміцнення впливу держави на основні сфери економічного життя.
Запропонована нами "Нова економічна політика" це перш за все, - на основі аукціонів та тендерів залучити до державної власності промислові гіганти та надати державної підтримки альтернативним джерелам поповнення Державного бюджету.
Якщо державі будуть належати від цих підприємств на рівні - 50% + одна акція, трудовому колективу - мінімум 20% акцій і тільки 30% акцій теперішнім власникам цих заводів то вже сьогодні (згідно з нашою програмою - перехідний період) реально вирішаться соціальні проблеми пересічного громадянина, а саме;
- пристойно нагодувати та одягти своїх дітей дати їм якісну освіту;
- забезпечити достойну старість батькам - і наповнити своє життя змістом і комфортом.

Говорячи про високі соціальні стандарти для населення, ми перш за все намагаємося дати нові економічні рецепти вже застарілим проблемам, але таким актуальним і на сьогодні;
- наповнення споживчого кошику ( виходячи із науково - обґрунтованого прожиткового мінімуму 1025 грн. на дорослу людину);
- співвідношення між заробітною платою та цінами на споживчі товари;
- завищені тарифи на комунальні та транспортні послуги
- "дерібан" землі;
- якісні та доступні медичні послуги (зі зміною ст. 49 Закону України "Про охорону здоров"я" що до визначення медичних послуг та необхідної безоплатної медичної допомоги);
- молоді якісну доступну освіту працевлаштування та отримання можливості заробити на власне житло.

Адже Комуністична партія України (оновлена), висуваючи Національно - народно економічну ідею, переходить (наперекір рівню пустого політиканства) на рівень народного організатора, що здійснить контроль за зовнішньо економічною діяльністю, дуже прибутковим в країні - ринком горілчаних виробів та тютюну, транспортними (багато коштовними) артеріями.

Що це дасть людям?
Перш за все в галузі освіти, медицини, культури.
Освіта та надання медичної допомоги - безоплатне під гарантією держави.
Ми створимо та реалізуємо Національну програму по ліквідації дитячої безпритульності.
Доведемо рівень заробітної плати працівникам освіти медицини та культури до міжнародних соціальних стандартів. В кожному селі відновимо роботу ФАПів, будинків культури, малокомплектних шкіл.
Зробимо все від нас залежне, а саме:
- віднести вчителів, медпрацівників до статусу державних службовців;
- стипендія студентам була не меншою за мінімальний прожитковий мінімум;
- мінімальна пенсія визначалась по мінімальному прожитковому рівню з доплатою 25% від цього рівня;
- збільшити нарахування пенсій учасникам бойових дій на 25%;
- повернути заощадження громадянам.
Ми будемо максимально відстоювати автономію областей та районів в у всіх питаннях, що не належать винятково до сфери компетенції Центру.
До сфери компетенції регіонів віднесемо визначення перспективних шляхів розвитку місцевої економіки (у тому числі промислового сектору, видобувних галузей, аграрного сектору, банківській та кредитній політики, транспортної інфраструктури, туризму).
На базі цього на місцевому рівні буде створена ефективна та дійова система соціального захисту.
В той же час будемо ставити акцент на розвитку та впровадженні окремої Державної програми для малих міст і селищ.
Забезпечимо сільських мешканців нормальним транспортним обслуговуванням (пристойними дорогами) і розвиненою споживчою інфраструктурою.
Ми забезпечимо функціонування галузей економіки, підприємств та об"єктів, які відповідно до Конституції, законодавчих та нормативніх актів перебувають під Державним контролем.

Всіляко будемо підтримувати наукомісткі перспективні програми наукового та технічного розвитку.
Рівень розвинутого суспільства у світі розглядається по рівню відношення до жінок, дітей та людей похилого віку.
В Україні, як і в багатьох країнах світу проблема насильства в сім"ї входить до ряду найактуальніших проблем сучасності ще й тому, що вона виступає одним з факторів криміналізації в суспільстві.
Ми за надання жінці - материнського капіталу! До загальнодержавних прерогатив, на наш погляд, мають відноситися:
- зовнішня безпека та оборона;
- охорона правопорядку;
- політика у сфері освіти, охорони здоров"я, культури, науки
та патріотичне виховання молоді.
У зовнішньополітичній діяльності в багатьох напрямках ми будемо спиратися на думку народу, висловлену на референдумах а саме, у відношенні до входження у НАТО, ЄЕП, Євросоюз, ВТО.
Хоча КПУ(о) - проти НАТО!
Ми переконані, що у найближчій перспективі Україна матиме всі підстави стати регіональним центрально- та східноєвропейським лідером. Але всерйоз вести мову про різноманітні шляхи та вектори інтеграції доцільно лише за умови досягнення Україною настільки міцних міжнародних позицій, за яких саме наша Держава задаватиме тон інтеграційних процесів.
Сьогодні, коли в країні до влади прийшли олігархічні клани сповідуючи ліберальну ідеологію, суспільству конче потрібна політична сила з сучасною, оновленою, науково обґрунтованою комуністичною ідеологією, яка б дійсно сприяла консолідації народу в ім"я України.
Головне наше гасло: "Без репресій та голодомору - до соціально - справедливого суспільства!"
Комуністична партія України (оновлена) реальними справами Конституційно затвердить народовладдя в державі через впровадження народного контролю за всіма ланками влади, та політичними, економічними, соціальними питаннями.
Ми зробимо регіональний прорив, виходячи із історичної спадщини без минулого не має теперішнього, без теперішнього не має майбутнього.

Голова КПУ(О)__________________М.М.Савенко