"Украинский Народный Блок"

1957 г.р., член политической партии «Украина Соборная», образование высшее, заместитель исполнительного директора ВОО  «Україна. Порядок денний на ХХІ століття», проживает в городе Киеве

Related video

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО БЛОКУ

Національне виживання, покращення якості життя, екологічну безпеку, сталий розвиток економіки, людини та суспільства Український Народний Блок визначає головною метою в державній політиці на найближчу та довгострокову перспективу.
Головним засобом досягнення визначеної мети є пропонована Українським Народним Блоком Стратегія національного розвитку країни, яка в концентрованому вигляді виражена формулою:
"Суспільна згода задля сталого розвитку України".

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ТАКТИЧНІ ДІЇ

1. Соціальна справедливість і сталий людський розвиток
Ми будемо домагатися:
• мінімальних зарплат зарплат та пенсій на рівні прожиткового мінімуму (1000 грн. на місяць);
• неоподатковуваного мінімуму на рівні мінімальної заробітної плати;
• реалізації Чорнобильської житлової програми;
• будівництва соціального і доступного житла;
• пільг для жителів 30-ти кілометрової зони навколо діючих АЕС;
• соціального захисту інвалідів, зокрема, у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйнятті інформації, наданні пристосованого житла, встановленні опіки або стороннього догляду, пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів зв"язку до особливостей інвалідів;
• передачі від МНС, Міністерства з питань будівництва всього блоку соціальних питань Міністерству праці і соціального захисту, як головному розпоряднику бюджетних коштів з соціальних питань;
• виплати чорнобильських пенсій, компенсацій, доплат і відшкодувань у встановлених Законом розмірах;
• встановлення для непрацюючих чорнобильців мінімальних пенсій на рівні прожиткового мінімуму з щорічними змінами;
• створення механізмів виконання Указу Президента України № 1204 від 23.09.1999 р. "Про заходи щодо подальшого розвитку садівництва та городництва";
• впровадження механізмів реалізації права народу України на землю, її надра, водний і повітряний простір та ін. ресурси, які дали б доступ до ресурсів всім громадянам України.

2. Культура та культурна політика
Ми будемо домагатися:
• впровадження стратегії сталого культурного розвитку України;
• збільшення видатків на розвиток культури до 5% від загальних видатків Державного бюджету та до 7% видатків місцевих бюджетів;
• рівня оплати праці працівників сфери культури на рівні середньої заробітної плати у промисловості;
• впровадження державних галузевих програм у сфері культури; відтворення історичних ландшафтів, відродження історичних населених пунктів, розвитку книготоргівлі; підтримки української мови та мов національних меншин.

3. Освіта та інформація
Ми будемо домагатися:
• видатків на освіту до 10% валового національного продукту;
• реалізації конституційного права на середню освіту за рахунок Державного бюджету;
• подолання дитячої безпритульності і реального отримання всіма дітьми загальної середньої освіти;
• розміру заробітної плати вчителів на рівні середньої заробітної плати в промисловості (зараз це близько 1400 грн./міс);
• доступної системи безперервної освіти протягом всього життя;
• впровадження нових телекомунікаційних технологій по всій території України, розвиток єдиного Інформаційного простору;
• пільг і компенсацій працівникам шкіл і медичних установ.

4. Здоров"я нації і народонаселення
Ми будемо домагатися:
• фінансування сфери охорони здоров"я на рівні 6% від ВНП;
• прожиткового мінімуму на основі науково обґрунтованого медичного висновку про його достатність для активної життєдіяльності;
• розвитку системи сільської медицини, як пунктів швидкої допомоги, амбулаторних пунктів;
• створення висококваліфікованого консультаційного центру для допомоги лікарям на місцях;
• повного і своєчасного фінансування медичного забезпечення чорнобильських програм;
• безоплатного надання ліків чорнобильцям за рецептами лікарів і належної комплектації ліками медичних закладів для чорнобильців.

5. Економічне процвітання
Ми будемо домагатися:
• прискорення процесів складання кадастрів природних ресурсів і введення показника національного багатства;
• зміни в системі національних рахунків показника валового внутрішнього продукту на валовий національний продукт;
• включення природного, людського І інституційного капіталу в економічну модель;
• розробки до 2010 р. Податкового І Бюджетного кодексів, які б базувалися на оподаткуванні ресурсопотоків;
• скасування ПДВ - грабіжницького для покупців і для держави;
• системи прискореної амортизації для екологічно чистого та ресурсозберігаючого обладнання;
• стимулювання експорту наукомісткої продукції, освітніх, медичних, консультаційних послуг, супроводу розроблених в Україні технологій;
• змін у податковій системі, стимулюючи впровадження новітніх технологій, ресурсозбереження;
• запровадження тарифно-кваліфікаційної сітки;
• зменшення розмірів нарахувань на фонд оплати праці одночасно з їх спрощенням та впорядкуванням;
• підпорядкування енергетичної політики вимогам сталого розвитку;
• зміни акцентів енергетичної політики з енергозабезпечення на енергоспоживання;
• запровадження системи відповідальності за продукт (виробник фінансово відповідає за утилізацію його продукції, як відходів).

6. Здорове довкілля та збереження природи
Ми будемо домагатися:
• запровадження економічної моделі, в якій збереження і відтворення природних ресурсів було б економічно вигідним;
• припинення практики субсидування екологічно небезпечних виробництв;
• заходів по підвищенню лісистості території України до 18%;
• відповідальності за шкоду, нанесену водозбірним площам річок;
• застосування екологічних сервітутів стосовно господарювання поблизу водних об"єктів;
• виробництва 5% енергії з поновлюваних джерел;
• скорочення використання пестицидів, а також небезпечних і токсичних хімічних речовин;
• скорочення викидів парникових газів та основних забруднювачів повітря;
• систематичного ведення робіт по створенню екологічної мережі;
• відповідальності за збереження заповідників, ботанічних садів, зоопарків, пам"яток природи;

7. Відповідальне управління
Ми будемо домагатися:
• відновлення верховенства права і законності;
• розробки і прийняття Стратегії національного розвитку України;
• приведення структури органів державної влади та управління у відповідність до завдань Стратегії;
• проведення реформи місцевого самоврядування;
• встановлення порядку перебування на виборних посадах в органах державної влади не більше двох термінів підряд;
• забезпечення спрощення процедури притягнення суддів до відповідальності;
• звільнення посадових осіб за результатами відповідних референдумів;
• встановлення відповідальності за корупційні дії державних службовців з обов"язковою повною чи частковою конфіскацією їхнього майна та родичів, які входять до першої та другої черги спадкоємців;
• надання державним службовцям віком до 35 років безпроцентних кредитів на житло.

8. Територіальні громади та сталий розвиток поселень
Ми будемо домагатися:
• забезпечення територіальних громад ресурсами відповідно до потреб їх сталої життєдіяльності;
• реалізації програми сталого розвитку сільських та малих населених пунктів;
• розробки і впровадження програми створення мережі сталих поселень в сільській місцевості з виробничою, соціальною та інформаційною інфраструктурою, а також сталих козацьких поселень в прикордонних зонах;
• наближення можливостей розвитку та рівня доходів мешканців сільських і малих населених пунктів до загальнонаціонального рівня.

9. Зовнішня політика та безпека
Ми будемо домагатися:
• нової концепції національної безпеки та оборони країни з врахуванням нових зовнішніх загроз;
• нового зовнішньополітичного курсу держави на засадах україноцентризму;
• проведення референдумів з питань, що стосуються зміни економічного та військово-політичного статусу країни;
• всебічної і повної інформацію з питань, що виносяться на референдуми.