Блок Литвина

Литвин Владимир Михайлович, 1956 г.р., председатель Народной Партии, образование высшее, вице-президент Национальной Академии Наук Украины, проживает в городе Киеве

Related video

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ВИБОРЧОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ "БЛОК ЛИТВИНА" (НАРОДНА ПАРТІЯ, ТРУДОВА ПАРТІЯ УКРАЇНИ)

ВІД БЕЗЛАДУ - ДО СПРАВЕДЛИВОГО ПОРЯДКУ!

Український народ пограбований, ошуканий і принижений. Бідність - повсякденність для більшості людей. Нинішня влада фактично є декорацією для олігархів, а не владою і волею народу. Україна розколота і деградує.

Блок Литвина йде на вибори, щоб змінити таку владу, подолати бідність та відновити соціальну справедливість, забезпечити особисту свободу кожному і національний престиж держави. Користь для людини стане єдиним мірилом ефективності політики країни.

НАШІ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ:
формування ефективної та справедливої економіки на інноваційних засадах і забезпечення на цій основі гідного життя людей; втілення народозберігаючої програми соціально-економічного розвитку;
встановлення соціального стандарту споживання, який включатиме придбання житла, вартість комунальних послуг, освіти, лікування, харчування;
заборона продажу рентабельних державних підприємств;
запровадження погодинної оплати праці, яка у 2008 році складатиме 25 гривень за годину зі збереженням 40-годинного робочого тижня;
доведення частки оплати праці у виробничій сфері з 8% до 30% собівартості продукції;
вироблення та реалізація реального механізму повернення втрачених заощаджень, у тому числі через участь громадян у приватизації ліквідних підприємств, наділення їх землею, забезпечення лікування та навчання за рахунок бюджету;
виконання зобов"язань держави перед власниками приватизаційних документів (ваучерних сертифікатів);
встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги на основі їх якості, стану житла, платоспроможності його власників;
невідкладне розгортання на державному рівні комплексу заходів, спрямованих проти алкоголізму та наркоманії;
заборона реклами алкогольних і тютюнових виробів та переривання телевізійних програм рекламними блоками;
реальне підвищення зарплат вчителям, лікарям, працівникам сфери культури до рівня середньої в економіці; піднесення престижу працівників наукової сфери;
надання працівникам закладів культури, вчителям і лікарям статусу держслужбовців та додаткового окладу до щорічної відпустки на
оздоровлення;
врахування суми заборгованості (у відповідності до ст.. 57 Закону про освіту) при визначенні розміру пенсій працівникам закладів освіти;
повне забезпечення безкоштовними ліками і державний контроль за цінами на ліки;
впровадження державної програми будівництва соціального житла в обсягах, які реально задовольнять потреби соціально незахищених громадян;
вирівнювання економічного розвитку регіонів з акцентами на пріоритетність малих та середніх міст;
зміцнення матеріально-фінансової основи малих міст та селищ за рахунок розширення бази оподаткування землі, введення податку на нерухомість та встановлення більш справедливого розподілу податку на прибуток;
передача у власність територіальних громад об"єктів комунальної власності, що перебувають в обласному підпорядкуванні, зокрема: водоканалів, газомереж, електромереж, теплоцентралей;
реформування міжбюджетних відносин: 60% податку залишається на місцях, 40% надходжень - до центру;
встановлення прямих міжбюджетних відносин з державним бюджетом міст районного значення та селищ - районних центрів;
сприяння розвитку малого та середнього бізнесу: зменшення податкового навантаження на нього; спрощення процедур отримання мікрокредитів; створення державної системи підтримки підприємців-початківців; правовий захист малих і середніх підприємців;
здійснення комплексної реформи податкової системи, передбачивши, зокрема, ліквідацію справляння податку на додану вартість; введення прогресивної системи оподаткування, за якої багаті сплачуватимуть до 70%, а соціально незахищені верстви населення звільнятимуться від податку;
створення Фонду майбутнього, з якого на персональний рахунок новонароджених нараховуватиметься 25000 гривень з наступними відсотками та індексацією до досягнення 18-річного віку;
формування цілісного соціального пакету підтримки молоді
- надання молодим сім"ям безвідсоткових кредитів на житло. При народженні першої дитини - погашення 25% кредиту, другої - 50%, третьої - повне його погашення;
- реальне виконання конституційної норми щодо доступності і безоплатності вищої освіти. Платною може бути лише друга вища освіта;
- збільшення розміру стипендій до рівня середньої заробітної плати.
- Відмінникам навчання —подвійний розмір стипендій;
- введення 20% квоти для молоді у всіх державних установах та органах влади;
запровадження гнучких режимів праці та неповної зайнятості (за бажанням) для жінок-матерів; подолання дискримінації щодо жінок в усіх сферах життя;
надання особливої уваги працевлаштуванню безробітних людей передпенсійного віку; правовий захист людей найманої праці;
підвищення пенсій з доведенням протягом наступних трьох років їх розміру до 80% від середньої заробітної плати в економіці;
забезпечення реальної соціально-професійної і трудової реабілітації інвалідів І, II, III груп та удосконалення нормативно-правової бази, що забезпечить 100% працевлаштування інвалідів, які бажають працювати;
безумовне виконання передбачених законодавством України соціальних гарантій військовослужбовцям, військовим пенсіонерам та членам їхніх сімей; недопущення закриття військових госпіталів.

НА СЕЛІ ТА В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ:
недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення;
притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто займається земельним шахрайством та ошукуванням селян;
внесення змін до Земельного кодексу України, надавши повноваження міським, селищним радам управління землями в межах території ради, чим визнати повсюдність місцевого самоврядування;
зниження єдиного земельного податку, скасування інших платежів і поборів з селян;
введення державної реєстрації всіх орендарів земельних паїв та суворий контроль за розрахунками з селянами-орендодавцями.
Державна підтримка сільських товаровиробники, легкий і зрозумілий вихід на зарубіжні ринки;
пільгове кредитування технічного переоснащення тих господарств, які використовують земельний пай за прямим призначенням;
створення Фонду підтримки села для відродження і розвитку інфраструктури села;
забезпечення села пальним з вітчизняних нафтопродуктів; встановлення пільгових тарифів на електроенергію для селян;
звільнення новоутворених сільських підприємств від податків строком на п"ять років;
надання молодим спеціалістам безвідсоткової позики, якщо вони працюватимуть на селі;
складання карт екологічної обстановки з визначенням бюджетних видатків на оздоровлення регіонів; відшкодування підприємствами та організаціями екологічних збитків;
забезпечення європейських стандартів контролю стану повітря, питної води та запровадження системи належної утилізації відходів;
збільшення площі земель природно-заповідного фонду, доведення до екологічно чистого стану всіх об"єктів індустрії відпочинку та тих, що мають історико-культурне значення;
повна заборона ввезення в Україну генетично модифікованих продуктів харчування;
недопущення ліквідації статусу громадян, які мешкають у 3-ій та 4-ій Чорнобильських зонах;

У ПОЛІТИЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ:
повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради та місцевих органів влади; впровадження механізму звітування народних депутатів та їх відкликання; скасування депутатської недоторканності та ліквідація всіх депутатських привілеїв;
скорочення вдвічі державного апарату управління та витрат на. його утримання з посиленням повноважень органів місцевого самоврядування; зменшення складу Кабінету Міністрів України;
прирівняти корупцію до державної зради. Запровадити обов"язкове декларування доходів та витрат не тільки держслужбовців, а й членів їхніх сімей, всіх осіб, хто розпоряджається їхнім майном;
позбавляти пенсійного забезпечення держслужбовців, які притягуються до відповідальності за хабарництво, зловживання службовим становищем; передбачити обов"язкову конфіскацію незаконно набутого майна як у держслужбовців, так і у їхніх найближчих родичів;
скасувати умовні строки та амністію для засуджених за корупційними статтями;
здійснення зовнішньої політики виключно на основі національних інтересів та активного нейтралітету. Питання вступу України до міжнародних організацій вирішуватиметься лише за результатами всеукраїнських референдумів;
відродження і утвердження високої духовності та моралі на основі християнських цінностей;
врегулювання мовної ситуації в Україні;
здійснення реальних заходів для утвердження української нації як співтовариства вільних громадян незалежно від їхнього походження, мови, віросповідань та політичних переконань.

БЛОК ЛИТВИНА - ЦЕ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ!