Избирательный блок Людмилы Супрун – Украинский региональный актив (УРА)

Супрун Людмила Павловна, 1965 г.р., председатель Народно-демократической партии, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Киеве

Related video

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Виборчого блоку "Виборчий блок Людмили Супрун - Український
регіональний актив - Виборчий блок Народно-демократичної партії (НДП),
Демократичної партії України (ДемПУ), Республіканської Християнської
партії (РХП)"

Україна все глибше втягується у системну тривалу кризу, яка стала наслідком війни за владу, розв"язаної "помаранчевим" та "біло-синім" політичними таборами. Вони отримали владу на політичному розколі України, конфлікті та ненависті й підштовхують державу до нової руїни.
Подолати гостру політичну кризу можна лише радикально оновивши владу. Потрібна нова, науково обґрунтована система управління країною, нова програма збалансованого розвитку держави. Головне джерело оновлення - люди, які відповідально та ефективно працюють у регіонах.
Саме тому ми створили Виборчий блок - політичну силу, яка здатна ініціювати оновлення української влади, забезпечити реальну реформу місцевого самоврядування та запропонувати зміни до Конституції України заради інтересів місцевих громад, а не купки київських чи донецьких можновладців.
Настав час сучасних управлінських команд. У нас є така команда!
Блок наполягатиме на внесенні до Конституції положення про неприєднання нашої держави до будь-яких військових блоків, включення України до складу Ради Безпеки ООН як країни, що добровільно відмовилася від ядерної зброї. Україна має співпрацювати з міжнародними організаціями заради миру, зміцнення колективної безпеки.
Блок обирає політичну стратегію реформування політико-правової системи, всебічної модернізації економіки, що забезпечить значне поліпшення добробуту народу.

ДЛЯ ЦЬОГО МИ ПРОПОНУЄМО:
1. Провести референдум за народною ініціативою щодо:
- проведення виборів народних депутатів по територіальних виборчих округах за відкритими списками;
- надання виборцям права, на відкликання народних депутатів.
2. Забезпечити динамічне зростання економіки, її збалансований розвиток та енергонезалежність України, для чого:
- впровадити інноваційні моделі економічного розвитку, пов"язані з розвитком науки;
- для створення нових прогресивних виробництв, наукоємних технологій запровадити прискорені (не більше ніж 3 роки) норми амортизації;
- встановити, що для малого і середнього бізнесу ;спрощена система оподаткування застосовується за річного обігу до 5 млн грн;.
- запровадити у сфері послуг та роздрібної торгівлі \\ правила заміни податку на додану вартість і податку на прибуток (за вибором підприємця) податком з обороту, що не перевищує 5%
- скасувати податок на додану вартість на житлово-комунальні послуги, а акумульовані кошти спрямувати на впровадження енергозберігаючих технологій;
- забезпечити справедливу тарифну політику в сфері житлово-комунальних послуг, що має базуватися на собівартості вітчизняних енергоресурсів, у тому числі газу;
- протягом наступного десятиліття створити сприятливі умови для інвестування в економіку України не менше ніж 150 млрд доларів США для отримання доходів до бюджету та наступного їх спрямування на повернення знецінених заощаджень громадян;
- визнати пріоритетними такі напрями інвестування:
- розбудова транспортних коридорів спільно з країнами ЄС;
- реконструкція і модернізація магістральних нафто- та газотранспортних
систем;
- запровадження сучасних технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії.
3. Децентралізувати державне управління, провести реформу місцевого
самоврядування, що дасть змогу:
- створити умови для формування самодостатніх територіальних громад на засадах Європейської хартії місцевого самоврядування;
- забезпечити проведення виборів до місцевих рад за мажоритарною системою;
- запровадити трирівневе формування бюджету - від місцевого, через регіональний до державного;
- закріпити за органами місцевого самоврядування право встановлювати й розпоряджатися найважливішими місцевими податками;
- гарантовано залишати в розпорядженні громад 60 % податків, зібраних на їх територіях;
- створити сучасний ринок нерухомості, на якому органи місцевого самоврядування відіграватимуть головну роль, що забезпечить міцну базу для формування місцевих бюджетів.
4. Відновити довіру до держави за допомогою:
- повернення вкладів громадян з урахуванням купівельної спроможності національної грошової одиниці;
- забезпечення демократичності и відкритості дій органів .влади усіх рівнів для запобігання корупції;
- здійснення судової реформи з запровадженням виборності судових органів;
- забезпечення участі громадськості в процесі прийняття політичних рішень;
- наведення ладу в фінансово-кредитній діяльності й оподатковуванні природних монополій і найбільших платників податків.
5. Всі зусилля суспільства спрямувати на створення соціальної держави, а
саме:
- забезпечити зростання доходів населення, значне зміцнення соціальних гарантій для непрацездатних громадян;
- створити систему будівництва соціального житла;
- запровадити систему пільгового кредитування молодих сімей з урахуванням народження першої, другої і третьої дитини;
- забезпечити зростання доходів населення до європейського рівня;
- визначити, що мінімальний розмір оплати праці та мінімальна пенсія не можуть бути нижчими прожиткового мінімуму, що забезпечує збереження фізичного здоров"я та духовний розвиток людей;
- наблизити середню оплату праці працівників бюджетної сфери до рівня зарплати в народному господарстві;
- працівників освіти та охорони здоров"я за статусом прирівняти до
державних службовців з правом на відповідне пенсійне забезпечення;
- забезпечити захист прав дитини й охорони дитинства;
- віднести фінансування закладів дошкільного виховання до державних повноважень;
- створити надійну та доступну систему охорони здоров"я, що має надавати громадянам безкоштовні медичні послуги за переліком та в обсягах, визначених законом, із повним їх фінансовим забезпеченням та можливістю додаткового добровільного страхування;
- забезпечити розбудову соціальної інфраструктури в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу ЕІЖО-2012.
6. Створити конкретні механізми забезпечення розвитку спорту та формування здорового способу життя, для чого:
- розширити мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- відродити традиції масової фізичної культури й відновити спортивну базу за місцем проживання.
7. Забезпечити екологічно безпечні умови життя шляхом:,
- розроблення та затвердження засад Національної екологічної політики. Національного плану дій з охорони навколишнього природного
середовища;

- забезпечення гармонійного розвитку виробничого, природного та людського потенціалів на основі принципів сталого розвитку;
- припинення втрат ландшафтного та біотичного розмаїття, збільшення площі природно-заповідного фонду України до 10%;
- покращення якості питної води для населення;
- запровадження ефективного державного контролю за ввезенням та використанням генетично модифікованих організмів;
- поліпшення екологічного стану техногенно забруднених територій та істотного скорочення викидів і скидів забруднюючих речовин, зменшення обсягів утворення відходів.
8. Посилену увагу приділити підтримці й розвитку національної духовності та культури, а саме:
- забезпечити державну підтримку для закладів культури незалежно від форм їх власності, творчих об"єднань та окремих митців;
- створити економічні і правові стимули для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури й мистецтва;
- створити умови для виваженого протекціонізму щодо національної культурно-мистецької продукції;
- сприяти створенню механізму забезпечення активного протистояння тотальній комерціалізації духовної сфери.
Ми усвідомлюємо, що розвиток українських регіонів, місцевих громад є лише їхньою власною справою. Тільки спільними зусиллями ми забезпечимо одужання нашої країни, нову якість життя українського народу!

МИ ГОТОВІ ДО РОБОТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ! ОНОВЛЕНУ УКРАЇНУ ЗРОБИМО ЩАСЛИВОЮ ТА КВІТУЧОЮ!