Блок "Христианский блок"

Балюк Сергей Васильевич,  г.р., член «Всеукраинской Политической партии – Экология и Социальная защита», образование высшее, пастор Христианской Евангельской Церкви, проживает в городе Мукачево Закарпатской области

Related video

Наша сила — в нашій совісті, правді та волі!

Передвиборна програма виборчого блоку політичних партій "Християнський Блок": Соціально-Християнська партія, Всеукраїнська політична партія - Екологія та Соціальний захист

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом та перед народом України за Землю та Життя людини, ми створили виборчий блок політичних партій "Християнський Блок", який повинен стати засобом для відродження Землі та Людини.
Засади виборчого блоку політичних партій "Християнський Блок": Соціально-Християнська партія, Всеукраїнська політична партія - Екологія та Соціальний захист базуються на принципах соціальної рівності, християнської справедливості та моралі. Одним із головних питань сучасної політики є питання відповідальності політика перед людьми. Політик-християнин чітко бачить різницю між політикою, як жадобою влади, і політикою, яка спрямована на служіння людям.
"Християнський Блок" ставить головний акцент на українську духовність, моральність, традиції та звичаї.
Ми віримо, що Християнське відродження народу України у XXI столітті стане запорукою перетворення нашої держави на демократичну, процвітаючу, авторитетну країну світу.
Йдучи на вибори народних депутатів Верховної Ради України, "Християнський Блок" пропонує таку передвиборну програму:

І. У галузі економіки
"Християнський Блок" виступає за економічну політику, побудовану на дотриманні пріоритетів духовності та соціальної спрямованості людської діяльності. "Християнський Блок" відстоює такі принципи в економіці:
- обмеження втручання держави в приватну діяльність підприємств та громадян;
- доведення рівня зарплати в структурі собівартості продукції до європейського рівня;
- зниження ресурсу та енергоємності ВВП;
- створення державою сприятливих умов для розвитку економіки; "Християнський Блок" виступає за:
- розвиток в Україні науковомістких та високотехнологічних безвідходних виробництв;
- створення сучасної господарської інфраструктури у всіх регіонах;
- забезпечення рівномірного податкового навантаження на території в прямопропорційній залежності від їх природоресурсного, трудового та виробничого потенціалу;
- створення сприятливих умов для інвестиційних надходжень в економіку;
- підтримку державою національного виробника;
- реальну державну підтримку державного сектора виробництва;
- розробку науково обгрунтованих пропорцій державного та приватного секторів виробництва, що гарантує стабільність виробництва та стабільність цін на продукцію.
- відновлення сільськогосподарського потенціалу України;
В економічній політиці "Християнський Блок" буде домагатися того, щоб Україна стала державою з промислово розвиненою економікою на базі високих технологій.

II. У галузі соціальної політики
1. "Християнський Блок" відстоює підвищення рівня життя громадян України, включаючи підвищення зарплат, пенсій, стипендій.
2. Виступає за поліпшення умов проживання громадян, що мешкають у гуртожитках, перебувають на квартирному обліку. Для вирішення цієї проблеми пропонує:
- запровадити в країні програму надання соціального житла малозабезпеченим верствам населення;
- збільшити фінансування молодіжного житлового кредитування, особливо в регіонах;
- суттєво збільшити обсяг будівництва житла за принципом 50x50 для пільгових верств населення;
- зробити банківські кредити доступними для всіх громадян бажаючих придбати житло;
3. "Християнський Блок" рішуче бореться проти бідності, безробіття, високого рівня захворюваності та смертності населення:
- захищає право людини на працю і легальну зарплату, засуджує експлуатацію та приниження людини на робочому місці;
- буде сприяти створенню нових дієвих профспілкових організацій;
- відстоює право людини на якісне і кваліфіковане медичне обслуговування, забезпечення медичних установ діагностичною та лікувальною апаратурою нового покоління;
- буде домагатись підвищення рівня медичних послуг для селян;
- буде сприяти розвитку ринку праці, збільшенню кількості робочих місць, забезпеченню першим місцем праці випускників учбових закладів бюджетної форми навчання;
- пропагує здоровий спосіб життя та прийняття на законодавчому рівні законів щодо захисту сім"ї, батьківства, материнства, дитинства, що обов"язково ^вплине на покращення демографічної ситуації в Україні.

III. У галузі гуманітарної політики та культури
"Християнський Блок" активно сприяє розвиткові національної к>льт>ри, освіти та науки,
"Християнський Блок" виступає за:
- впровадження спеціальних програм з духовного, національного та культурного відродження нації; програм щодо розвитку національної культури;
- прийняття Закону "Про меценатство", звільнення від оподаткування частини прибутку фізичних та юридичних осіб, які роблять благодійні внески на розвиток української культури;
- збільшення бюджетного фінансування мистецьких закладів: театрів, філармоній, музеїв, творчих колективів;
- державний протекціонізм в сфері просування українського культурного продукту на світові ринки,
- збереження та відтворення пам"яток культури, науки та природи;
- відродження та розвиток українського кіно, збільшення державного замовлення на створення фільмів.
-створення національної туристичної індустрії та залучення інвестицій на розвиток туристичної інфраструктури;
-пріоритетне державне фінансування сфери науки та освіти, сприяння розвитку потужних наукових центрів;
-сприяння популяризації та впровадження українського інноваційного продукту в економіку;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільським дітям;
- відродження престижу професії вчителя в українському суспільстві.

IV. У духовній сфері
Ідеологія "Християнського Блоку" грунтується на ідеях християнського віровчення, ідеалах гуманності.
"Християнський Блок" виступає за взаємну терпимість у християнському середовищі, консолідацію зусиль різних християнських церков задля вирішення актуальних проблем українського суспільства.
"Християнський Блок" визнає рівність усіх християнських конфесій та їхнє право на діяльність в Україні.
"Християнський Блок" сприяє:
- відстоюванню в суспільстві та прийняття на законодавчому рівні законів, які сприяли б збереженню традиційних моральних цінностей заснованих на біблійних принципах. Між мораллю та станом економіки існує безпосередній зв"язок. Економіка не може нормально функціонувати та розвиватися в аморальному суспільстві — суспільстві де панує корупція, обман, розкрадання;
- відродженню українських духовних святинь та піднесення їх ролі в суспільному житті;
- проведенню реставраційних робіт релігійних храмів, передача їх у користування релігійним конфесіям;
- створення християнських центрів духовної підтримки сімей, дітей, молоді, людей з наркотичною та алкогольною залежністю;
- піднесенню престижу християнської церкви в українському суспільстві, поширенню моральних заповідей християнства на повсякденне життя людини;
- сприяння виданню християнської літератури для дітей, молоді, сім"ї;
сприяння проведенню молодіжних християнських форумів, фестивалів християнської музики та пісні;
- сприяння виділенню земельних ділянок релігійним організаціям незалежно від їх конфесійної приналежності;
- проведенню систематичної цілеспрямованої роботи проти реклами алкоголю, тютюну, проти пропаганди насильства та порнографії в ЗМІ та зовнішній рекламі.

V. У галузі екологічної безпеки
"Християнський Блок" вважає, що здорове довкілля є найбільшою потребою для життя майбутніх поколінь. "Християнський Блок" відстоює:
- екологічно збалансований розвиток України;
- втілення світових екологічних стандартів збереження довкілля;
- розробку та впровадження програм по збереженню ландшафтного і біологічного розмаїття, за збереження та примноження лісів та охорону рік;
- впровадження екологічно безпечних джерел енергії; - створення системи випереджувального прогнозування екологічних загроз;
- упровадження енергозберігаючих новітніх технологій у виробництві; створення альтернативних систем енергопостачання базованих на сонячній, вітровій енергії, малих ГЕС;
- комплексне розв"язання проблеми переробки сміття та утилізації відходів.

VI. У судовій системі
"Християнський Блок" виступає за справедливий суд в Україні. Виступає за виборність суддів та реформування судової системи.

VII. Прикінцеві положення
"Християнський Блок" виступає за:
- зменшення кількості депутатів Верховної Ради;
- захист національних інтересів України;
- професійну добре оснащену сучасну армію;
-співробітництво із країнами світу і Європи на паритетних засадах; збереження нейтралітету України.

"Християнський Блок" у своїй діяльності завжди керуватиметься принципами соціальної рівності, християнської справедливості, моралі та послідовно відстоюватиме всіма законними засобами права і свободи громадян України.