Блок "Всеукраїнська громада"

Поречкина Лидия Степановна, 1961 г.р., безпартийная, образование высшее, советник Президента Украины, проживает в городе Киеве

Related video

ЛЮДЯМ - НА ДОБРО
Черпаймо силу в єдності. Питаймо правди у народу.

Блок "Всеукраїнська партії Миру і Єдності, Партії "Національно-демократичне об"єднання "Україна", Політичної партії "Совість України", Політичної партії малого і середнього бізнесу України при підтримці Селянської партії України послідовно і наполегливо виступає за побудову соціально справедливої держави, відповідальної перед народом. Людина, її добробут, її права повинні бути основою державної політики. Оцінка роботи влади єдина - як дбає вона про Людину.

"Всеукраїнська громада" усвідомлює свій обов"язок перед народом України і бере на себе відповідальність за долю країни. Ми — єдина політична сила, в списках якої немає народних депутатів минулих скликань і політиків, котрі заплямували своє ім"я сумнівними оборудками. Відстоюючи єдність та злагоду всіх сил, рішуче виступаємо проти популізму, авантюризму та інформаційних воєн.

Політичні партії безкінечним розбратом і чварами розчахнули країну, підірвали її стабільність, згайнували її багатство, зневірили людей.

Недолугі дії нинішньої влади, спричинені відсутністю скоординованої державної політики та обгрунтованої програми розвитку держави розчарували народ.

Найбільше постраждало село. З року в рік зменшуються обсяги виробництва, знижується родючість грунтів, руйнується інфраструктура, занепадає духовність, культура. Україна, що завжди славилася елітними сортами зернових культур, племінними породами тварин, потужним сільгоспмашинобудуванням, виробництвом мінеральних добрив, змушена за світовими цінами ввозити це з-за кордону. Низький рівень оплати праці принижує людську гідність, жене мільйони українців з отчої землі на чужину. Українське село, колиска нації, старіє і вимирає.

Наша принципова позиція: влада повинна служити народові, а не прислужувати олігархічним кланам. Люди повинні обирати тих, кого добре знають І поважають.

"Всеукраїнська громада" пропонує виважену, детально прораховану та економічно обгрунтовану Програму розвитку держави, головна мета якої— поліпшення життя українського народу, процвітання України.
І. Добробут людини — заможність країни

"Бо ти на землі — Людина"
Ми переконані, що мірило всіх суспільних багатств — людина. "Всеукраїнська громада" відстоює гідну зарплату та справедливу пенсію.
Наполягає на перегляді "ваучерної" приватизації та поверненні нечесно приватизованих підприємств у власність народу.

Надра України — для блага українців
Ми вимагаємо повернення надр України від олігархів у державну власність. Надра стануть основою наповнення державного бюджету і запорукою безоплатної медицини, безкоштовної освіти, достойних пенсій та будуть забезпечувати зниження податкового тиску на середній і малий бізнес.

Мрії про власну оселю збуваються
Ми відстоюємо негайне вирішення житлової проблеми в Україні шляхом створення за рахунок бюджетних коштів державного фонду житлових безвідсоткових позик. Ми пропонуємо реальний механізм здешевлення вартості соціального житла — до 50 відсотків через безкоштовне виділення владою землі під забудову.

Дбати про дітей — дбати про майбутнє
Ми вважаємо справою честі захист найуразливіших: безпритульних дітей, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин. Ми пропонуємо конкретну програму соціального захисту дитинства, яка надасть знедоленим дітям державні гарантії на здобуття освіти, працевлаштування, отримання житла.

II. Сила народу — у єдності, праці і правді

Воля народу — доля народу
Влада має формуватися з тих людей, котрих знає і котрим довіряє народ — лідерів територіальних громад. Ми відстоюємо безпартійні вибори за яких думка людей при формуванні влади всіх рівнів є визначальною; наполягаємо на скасуванні юридичної недоторканності політиків і на професіоналізмі посадовців.
Програма розвитку держави: економіка — для людей

"Всеукраїнська громада" зобов"яже Верховну Раду України вперше за роки незалежності затвердити детальну, науково обґрунтовану Програму розвитку держави. Пропонована нами Програма ґрунтується на чітких розрахунках нарощування промислових потужностей, використання сировинних ресурсів та робочої сили, реалізації продукції на внутрішньому й світовому ринках тощо. Вона охоплює і поєднує різні галузі країни — сільське господарство, промисловість, сферу послуг, енергетику і збалансовує освіту, науку, підготовку кадрів та всі аспекти зовнішніх відносин.

Праця — джерело національного багатства

У рамках Програми розвитку держави ми пропонуємо програму ефективного використання трудових ресурсів кожного регіону, спрямовану на ліквідацію безробіття та повернення із закордонних наймів на Батьківщину мільйонів українців. У південних та західних регіонах України ініціюємо створення нових робочих місць через прискорений розвиток індустрії туризму. Ми захистимо дрібних підприємців та людей котрі змушені торгувати на ринках, їх право на робоче місце, дохід та гідний розмір пенсій.

Молоді — енергійний стартМи відстоюємо запровадження збалансованої програми підготовки кадрів відповідно до Програми розвитку держави в кількісних і якісних показниках. Програма гарантує молодим спеціалістам перше робоче місце, пільги при забезпеченні житлом, матеріальну допомогу на облаштування.

Буде хліб — буде й пісня
Ми вважаємо, що збереження й виховання в суспільстві поваги до споконвічних цінностей народу, його мови, культури — запорука національного розвитку та духовного оновлення країни. "Всеукраїнська громада" виступає на підтримку національної культури, доступність для широкого загалу.

III. Втілимо Програму розвитку села

Селянин — господар своєї землі
Земля належатиме тому, хто на ній працює — українським селянам та сільгосптоваровиробникам. Ми негайно здійснимо детальний облік усіх земель сільськогосподарського призначення і запровадимо прямі бюджетні дотації на кожен гектар землі у розмірі 50% від собівартості вирощеної на ньому продукції.

Сучасному селу — сучасну форму господарювання

Ми пропонуємо нову удосконалену форму господарювання на селі, що захистить інтереси всіх учасників і забезпечить високі результати на основі взаємовигідного кооперування і запровадження найсучасніших світових технологій у тваринництві і рослинництві, у тому числі крапельного зрошування.

Державна підтримка — годувальнику держави.

Ми пропонуємо нові економічні підходи ефективного господарювання. Ініціюємо створення аграрної державної фінансово-кредитної установи, яка надаватиме пільгові кредити селу. Збутом сільськогосподарської продукції на світовому ринку за світовими цінами повинні займатися спеціально створені державні торгівельні структури. Отримані ними доходи будуть спрямовані на створення державного фонду паливно-мастильних матеріалів та фонду мінеральних добрив і гербіцидів. Ми наполягаємо на відродженні комбайнобудування і на заснуванні державної мережі регіональних виробничо-сервісних центрів. Вимагаємо заборони повернення податку на додану вартість компаніям-монополістам, що таким чином знекровлюють державний бюджет. Для відродження українського виробництва та екологічної безпеки громадян на часі створення міністерств харчової та легкої промисловості.

Цивілізацію - в село

Принципова наша вимога: фіксований бюджет - кожному селу, який вирішить питання будівництва доріг, освітлення вулиць, транспортного сполучення, газопостачання. Школу, дитячий садок, будинок культури, бібліотеку, технічно оснащений і укомплектований ліками медичний заклад - у кожне село.

Громада - основа української нації. Єднаймося у "Всеукраїнській громаді", щоб захистити людину, її право на владу, землю, житло, освіту, охорону здоров"я, щоб захистити себе, своїх дітей, своє майбутнє.