Партия Зеленых Украины

Костерин Владимир Александрович, 1968 г.р., председатель Партии Зеленых Украины, образование высшее, председатель Наблюдательного совета ООО «Телеканал «Тонис»», проживает в городе Киеве

Related video

1. СТАЛИЙ РОЗВИТОК - ІДЕОЛОГІЯ ПЗУ
Партія Зелених України вважає, що існуюча система влади в Україні є неефективного та не відповідає національним інтересам суспільства. Працюючи в умовах перманентної політичної кризи і розколу країни на Схід-Захід, партії, які борються за владу, ігнорують болючі проблеми сьогодення. Так звана політична еліта відволікає увагу виборців на другорядні питання, які не належать до числа головних пріоритетів суспільства.

Серед основних, фундаментальних проблем розвитку України є;
1. Прогресуюча деградація довкілля, різке погіршення якості повітря, питної води та фунту;
2. Демографічна криза в Україні, що загрожує втратою національного генофонду;
3. Відсутність національної стратегії енергетичної безпеки: з урахуванням екологічно чистих енерготехнологій та використанням відновлюваної енергетики;
4. Зростання кількості техногенних катастроф унаслідок відпрацювання ресурсу існуючої індустріальної інфраструктури;
5. Застаріла, неефективна система охорони здоров"я в Україні, яка вимагає термінового реформування;
6. Кліматичні зміни, які несуть серйозні небезпеки як для України, так і для всього світу.

Для вирішення цих та інших болючих проблем Партія Зелених України пропонує суспільству і державі негайний перехід на шлях сталого розвитку. Це платформа партії. яка передбачає гармонійне співіснування економічних, екологічних та соціальних
інтересів,

2. ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ - ЗАХИСНИК ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ
Україна знаходиться у стані серйозної демографічної кризи. Відірвана від інтересів народу політика призвела до вимирання та деградації нації. ПЗУ гостро переймається катастрофічною демографічною ситуацією в країні внаслідок недостатньої народжуваності населення, яка не перекриває показники смертності особливо серед чоловіків продуктивного віку.

ПЗУ буде ініціювати та брати активну участь у розробці законодавчих актів та інших практичних дій, які зможуть створити ефективну систему охорони здоров"я, що поєднає елементи надання безкоштовних послуг населенню, страхової та приватної медицини.

ПЗУ розроблятиме програми щодо боротьби з епідеміями, зменшенням споживання наркотичних засобів, алкоголю та тютюнових виробів. У системі охорони здоров"я головними напрямами повинні стати профілактична спрямованість та диспансеризація населення, особливо сільських мешканців.
Ми за втілення державної програми розвитку української молоді. Ми хочемо побудувати справедливе суспільство, яке робить свій вагомий внесок у розвиток співтовариства, не експлуатуючи та не пригноблюючи людей і природу.

3. ПЗУ - ІНСТИТУЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ПЗУ сприяє становленню справжнього громадянського суспільства в Україні, в якому значну роль відіграватимуть неурядові організації - добровільні об"єднання громадян, орієнтовані на досягнення певних цілей - захисту людини, довкілля, культурних та моральних цінностей.

ПЗУ виступає за розширення діалогу держави з громадянами, за більшу участь суспільства у вирішенні всіх питань розвитку країни. Ми підтримуємо розвиток прямої демократії шляхом широкого проведення референдумів на локальному, регіональному та загальнонаціональному рівні при вирішенні нагальних проблем суспільства.

ПЗУ відстоює децентралізацію влади України, проведення адміністративно-територіальної реформи, скорочення зайвих бюрократичних управлінських ланок, встановлення справжнього місцевого самоврядування. Уся розбудова влади повинна йти знизу догори і слугувати людині.

4. ПЗУ І ДЕРЖАВА
Наше відношення до держави є відношенням до демократичної республіки, в якій громадяни спільно формують загальне державно-правове утворення. Політика має бути прозорою. Дії влади мають регламентуватися виключно Конституцією та законами.

ПЗУ виступає за скликання Конституційної Асамблеї (КА) з метою розробки проекту нової Конституції та підготовки додаткової нормативної бази, необхідної для реалізації конституційних положень.

КА повинна стати місцем пошуку компромісу між політичними партіями і українським суспільством. ПЗУ ініціює включення до нового тексту Конституції положень про сталий розвиток як державну стратегію та окремого положення про євроінтеграцію.

5. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
У зовнішній політиці Україна повинна виступати невід"ємним та рівноправним членом європейського співтовариства. Зміцнення взаємовигідного співробітництва з Європейським Союзом, Росією, США та Китаєм, а також з усіма сусідніми країнами має бути пріоритетом зовнішньої політики України. Захист середовища існування нації - пріоритет ПЗУ.

Нашим баченням є формування нового міжнародного порядку, який грунтується на основі захисту прав людини, соціального розвитку, демократії, миру та свободи. ПЗУ виступає проти гегемонії якогось регіону світу чи групи держав над іншими. Ми виступаємо за міжнародну спільноту відкритих для світу демократій. Україна як невід"ємна частина Європи повинна увійти до складу Європейського Союзу.

Партія Зелених України підтримуватиме мільйони українців, що проживають за її межами. Забезпечивши високий рівень життя в Україні, ми підвищимо і рівень потенціалу в державі.

Партія Зелених України виступає за повноцінну реалізацію прав та свобод громадян. При цьому слід гарантувати статус судочинства як рівноцінної третьої гілки державної влади. Незалежність суддів і слідча робота не має піддаватись впливу виконавчої чи законодавчої влади.

6. ЛИШЕ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНЕ Є ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНИМ
Для ПЗУ найважливішим є збереження природних основ життя, які через хижацьке промислове використання та надмірне споживання ресурсів знаходяться під загрозою. Сталий розвиток є доконечним виміром модернізації нашого суспільства.

Ми - за законодавче закріплення в Україні європейських стандартів якості довкілля та впровадження системи моніторингу задля їх дотримання. Партія Зелених України - за встановлення дієвої системи контролю за небезпечними об"єктами та ефективний правовий захист екологічних прав людини. Ми виступаємо за збільшення площі природоохоронних територій.

7. ЩО ПРОПОНУЄ ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ СУСПІЛЬСТВУ
Незалежно від результатів виборів ПЗУ буде послідовно, на всіх рівнях боротися за втілення в життя фундаментальних принципів захисту людини, суспільства від хижацької практики й дикого капіталізму, що ламає всі закони природи і моралі, бездумно знищує цінні ресурси, які ми зобов"язані передати нашим дітям і онукам.

1. ПЗУ розробить державну стратегію сталого розвитку України;
2. ПЗУ пропонує законодавчі ініціативи, мета яких - прийняття пакету "зелених" законів, спрямованих на захист людини і довкілля, на заохочення екологічного бізнесу і туризму, виробництво екологічно чистих продуктів харчування та контроль над поводженням з генетично зміненими організмами;
3. ПЗУ пропонує конкретні заходи з реформування системи охорони здоров"я з метою поліпшення її ефективності й доступності для населення та братиме участь у розробці програми зменшення смертності населення продуктивного віку, в покращенні демографічних показників;
4. ПЗУ, при проходженні в парламент, створить сприятливі умови для великого, середнього та малого бізнесу у справі боротьби зі зростаючою деградацією довкілля;
5. ПЗУ докладе всіх зусиль для поліпшення екологічної ситуації на місцях (програми покращення якості повітря, води, ґрунту). Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи лишається одним з головних пріоритетів діяльності ПЗУ;
6. ПЗУ запровадить механізм стимулювання та впровадження програм з відновлюваних джерел енергії та енергозбереження;
7. ПЗУ створить програму боротьби з наслідками змін клімату в Україні.
8. ПЗУ зобов"язується лобіювати законодавчі акти про грошову компенсацію громадянам у випадках їх захворювання внаслідок електромагнітного впливу, хімічного та іншого забруднення довкілля.

ПЗУ- це партія розуму, дії, життя та любові. Нашим завданням є очищення України від сміття й токсичних відходів, від брехні й корупції, від беззаконня й свавільної влади грошей, Наш шлях - у майбутнє!