"Блок партии пенсионеров Украины"

Петросян Феликс Эдуардович, 1954 г.р., член Партии Пенсионеров Украины, образование высшее, заместитель председателя Одесского областного совета, проживает в городе Одессе

Related video

"За онуків! За дітей! За нас!"

"Блок партії пенсіонерів України" - це політичне об"єднання громадян України: пенсіонерів, ветеранів війни і праці, інвалідів, а також всіх тих, кому не байдужа доля людей своєї батьківщини.

"Блок партії пенсіонерів України" вважає своїм завданням надання реальної підтримки пенсіонерам України в реалізації їх соціальних прав та свобод

"Блок партії пенсіонерів України" ставить собі за мету - об"єднання пенсіонерів України для спільних дій в ім"я захисту інтересів кожного з них.

"Блок партії пенсіонерів України" надає пенсіонерам, інвалідам, ветеранам можливість самим відстоювати свої права в органах самоврядування всіх рівнів. Пенсіонери мають величезний трудовий та життєвий досвід. Такий могутній потенціал повинен працювати!

Майже третина всіх українських виборців - пенсіонери. Така сила здатна обрати владу, яка справді опікуватиметься долею людей похилого віку, інвалідів, ветеранів!

Така сила здатна обрати чесну, прозору, не корумповану владу!

Така сила здатна обрати краще майбутнє Украйни!

Все, що ми зараз маємо, створено завдяки зусиллям старшого покоління — покоління наших батьків та дідів.

Повага - основний критерій ставлення до кожної літньої людини, за який бореться "Блок партії пенсіонерів України".

ПЕРШІ КРОКИ БЛОКУ ПАРТІЇ будуть спрямовані на негайне вирішення соціальних та економічних проблем, спричинених безвідповідальним ставленням влади до людини. Ми будемо рішуче добиватися щоб:
1. Розміри мінімальної заробітної платні та пенсій перевищували прожитковий мінімум.
2. Для працюючих пенсіонерів були зняти всі види податків з заробітної платні. Для непрацюючих - ввести механізм компенсаційних виплат до пенсії для погашення всіх необхідних соціальних потреб.
3. Встановити жорсткий державний контроль за цінами на основні товари народного споживання.
4. Припинити розкрадання країни олігархічними кланами ї корумпованою бюрократією, наслідками чого є падіння життєвого рівня народу, прискорення неприпустимого і небезпечного матеріального розшарування суспільства, посилення економічної прірви між не чисельною кількістю дуже багатих і тотально злиденною масою народу.
5. Забезпечити повернення громадянам заощаджень.
6. Ввести до адміністративного кодексу України статтю, яка передбачатиме покарання державних службовців за грубе та принизливе ставлення до людей похилого віку.
7. Забезпечити рівність усіх членів суспільства перед законом та верховенство закону в усіх сферах соціальної діяльності. Відмінити депутатську недоторканість.
Здійснити реформування системи пенсійного забезпечення громадян в інтересах посилення їх соціального захисту; створення широкомасштабної та ефективної адресної системи соціального захисту малозабезпечених, а також непрацездатних верств населення - пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни і праці, яка передбачає надання субсидій на оплату житла, комунальних послуг, за користування транспортом, телефоном, забезпечення житлом, забезпечення доступним і надійним медичним обслуговуванням.
8. Забезпечення повної продуктивної зайнятості, запобігання безробіттю через розвиток малого та середнього бізнесу, збалансування попиту та пропозиції робочої сили, підвищення ефективності використання наявних робочих місць та створення нових.
9. Докорінне реформування системи соціального страхування. Обов"язкове соціальне страхування в Україні повинно забезпечити надійний захист працюючих. Роль об"єднань роботодавців в управлінні страховими фондами повинна бути визначальною і забезпечити ефективне використання страхових коштів. Підвищення ролі загальнообов"язкового державного соціального страхування як важливого механізму соціального захисту громадян.
10. Ввести державний контроль за виплатою орендної плати за використання земельних ділянок селян. Врегулювати на законодавчому рівні видачу земельних ділянок представникам соціальної сфери у селах - вчителям, медпрацівникам, листоношам.
10. Законодавчо забезпечити обов"язкову виплату дивідендів акціонерам відкритих акціонерних товариств.
11. Посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
12. У сфері соціального партнерства "Блок партії пенсіонерів України" вважає важливим своїм завданням допомогти вдосконаленню соціально - трудових відносин між найманими працівниками, партнерства, забезпечення соціального миру в суспільстві.
13. Військово-промисловий комплекс якій будували всією країною залишити під .контролем держави, підвищити його конкурентоспроможність, технологічну незалежносте та самодостатність. Військова співпраця і військово-промислова кооперація розвиватимуться з тими країнами, які поважають національні інтереси України, її суверенітет та незалежність.
14. Створити сприятливі умови інтеграції України в європейські структури при одночасному Інтенсивному розвитку взаємовигідних економічних та культурних зв"язків з сусідніми країнами, приділяючи особливу увагу взаєминам з Росією.
15. Залучення представників старших поколінь до здійснення державної політики, формування органів влади та місцевого самоврядування.
16. Забезпечити рівні можливості в одержані освіти всім молодим людям незалежно від їх матеріального становища, розширення навчання з перспективних спеціальностей, організація стажування у провідних навчальних закладах і на підприємствах України та за кордоном.
17. Ми за протидію спробам посіяти ворожнечу за політичними, релігійними, національними та Іншими ознаками.

Наша Програма - це програма ділових професіоналів та прагматиків, які знають, що і як треба робити для відродження і процвітання України. Декларуючи свою прихильність принципам економічної та політичної демократії, "Блок партії пенсіонерів України" має тверді наміри стати авангардом упевненого поступу українського суспільства і використати весь свій потенціал на його добробут і процвітання, прогрес демократії, ринкових реформ, утвердження громадського суспільства

Україна має нелегку історичну долю. Сьогодні вона стоїть на порозі визначального для її майбутнього рубежу, з якого ми - або подолаємо занепад, розгубленість і відчай власними мудрими, відповідальними й рішучими діями, або скотимося до масштабних соціальних деструкцій, до втрати державної незалежності й зостанемося на узбіччі історичного розвитку цивілізації.

Україна не може бути другосортною країною. Вона або буде серед найрозвиненіших держав світу або її не буде взагалі.

Україна потребує відродження! І очолити процес може лише "Блок партії пенсіонерів України. Ми маємо велику кількість своїх членів І багатий досвід, який опиратиметься на авторитетну мудрість народу та могутність Української держави

Ніхто не може прийти до влади без підтримки простих людей. Ми – джерело влади. І владу пора брати у свої руки.

Чисельні партії та політичні рухи які давно у владі і мали мандати від народу за ці роки так нічого не зробили для нього, лише значну кількість державної власності передали у руки олігархів.

"Блок партії пенсіонерів України" відчинено і для середніх поколінь і для молоді, кому не байдуже безправ"я батьків і дідів, хто піклується про свій завтрашній день, для кого честь і совість не пережитки минулого. Тільки разом ми захистимо свої права.

Ми, українські пенсіонери - плоть від плоті і кров від крові українського народу ми увібрали в себе з материнським молоком любов до цієї Землі, политої кров"ю і потом наших батьків.

Ми усвідомлюємо покладену на нас Богом і долею відповідальність, місію відродити Україну і докладемо всіх зусиль, щоб самовідданою працею і служінням високим ідеалам Держави, Українського народу, Честі вторувати шлях до процвітання України.