Всеукраинская партия Народного Доверия

Азаров Андрей Святославович, 1968 г.р., член Всеукраинской партии Народного Доверия, образование высшее, председатель правления кредитного союза «Первое кредитное общество», проживает в городе Одессе  

Related video


НАШІ ЦІННОСТІ:

СВОБОДА
Україна протягом всієї своєї історії прагнула бути вільною і незалежною країною. І незважаючи на те, що ми маємо незначний досвід самостійного керування державою, ми маємо найдавніший досвід демократії. Всі зовнішні спроби нав"язати українцям авторитаризм завжди закінчувалися поразкою, тому що ми вільна нація з великим серцем та щирою душею.

ПРАВО НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ
Всеукраїнська партія Народної Довіри вважає - тільки вільна людина у суспільстві вільних людей повністю реалізує потенціал особистості. Тому ми виступаємо за створення державою умов для такої самореалізації. Лише через власний розвиток ми можемо очікувати зміни суспільної свідомості та нової якості життя.

Ми створимо законодавче поле, яке дозволить кожному громадянину повністю реалізувати свої невід"ємні права на підприємницьку ініціативу, недоторканість власності, самореалізацію - фундаменту багатства нації.

ДУХОВНІСТЬ
Довготривалий трансформаційний період в історії України, за яким тягнулася низка економічних і політичних криз, пріоритет розвитку технічної і ринкової сфери послідовно вів до деградації та руйнування духовного життя українців. Саме цей фактор зумовив відсутність об"єднуючої національної ідеї в Україні та різноманітні соціальні негаразди.

Всеукраїнська партія Народної Довіри ставить своєю найвищою метою збереження культурної, релігійної, національної спадщини українського народу й формування на цій основі правової держави та цивільного суспільства.

Ключове завдання партії - забезпечити в Україні нову якість життя, де на перше місце ставиться рівень культури, освіти, духовного розвитку людини.

АКТИВНІСТЬ
Кожен громадянин повинен усвідомити, що саме від нього залежить те, яка партія буде представляти його інтереси, яку політику при цьому сформує влада, яке майбутнє його очікує. І не делегування представництва своїх інтересів партії робить людину активною, а саме бажання змін і конкретні дії на благо себе та суспільства.

Основне політичне завдання - сприяти створенню суспільства активних і відповідальних громадян, які будуть свідомо і наполегливо будувати своє краще сьогодення і майбутнє.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Реалізувати соціальну справедливість та створити громадянське суспільство не можливо лише через виявлення, оприлюднення і врегулюванні всіх суспільних конфліктів. Для цього необхідно створити механізм соціально вигідної взаємодії влади, бізнесу та громадськості.

Всеукраїнська партія Народної Довіри вважає, що таких механізм може бути створено лише за умови розвитку нової філософії бізнесу та соціальної відповідальності. Саме тоді люба економічна та політична активність буде нести користь суспільству і бути контрольована з боку народу.

Основним принципом своєї діяльності ми вважаємо реалізацію поставлених програмних завдань у постійному діалозі з людьми.

Ми пропонуємо глибоко осмислену та науково обґрунтовану Програму розвитку України, яка враховуючи основні ресурсні потенції країн аналізуючи існуючі економічні, політичні та соціальні проблеми сьогодення ,пропонує обгрунтовані шляхи та способи дій.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
ПРОБЛЕМА:
Неефективне використання наявних та потенційних ресурсних можливостей України та її низький статус на міжнародній арені

РАЗОМ МИ:
• Визначимо головний національний пріоритет - захист національних економічних
інтересів у всіх сферах по всьому світу.
Сформуємо незалежну геополітичну стратегію. Росія та країни ЄС - стратегічно
важливі партнери. Але зовнішня політика буде здійснюватися в ім"я своєї нації, на
основі мирних рівноправних стосунків з усіма державами, з якими Україна має спільні
інтереси.
Активний нейтралітет - позаблоковий статус України дозволить легше та безпечніше
вирішувати економічні та політичні задачі у світовому співтоваристві.
Максимально ефективно використаємо транзитні можливості України. Транзитні
системи залишимо в державній власності як головний фактор посилення позицій
України в світі.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

ПРОБЛЕМА:

Низька активність громадян у суспільному житті й прийнятті рішень, відсутність налагодженої схеми взаємодії між; державою, громадськими організаціями та бізнесом.

РАЗОМ МИ:

• Забезпечимо формування громадянського суспільства через впровадження механізму взаємодії держави, бізнес-сектора та третього сектора (НДО).
• Забезпечимо постійний діалог влади та суспільства.
• Розширимо мережу громадських організацій та коло їхніх повноважень

ЕКОНОМІКА

ПРОБЛЕМА:
Протиріччя між: інтересами суспільства і приватного капіталу.

РАЗОМ МИ:

• Сприятимемо розвитку нової філософії бізнесу та соціальної відповідальності через створення механізму взаємодії влади, бізнесу та суспільства.
• Закріпимо власність держави на володіння природними монополіями й об"єктами стратегічного значення.

ПРОБЛЕМА 2:
Значна "тінізація" економіки, яка зменшує можливості її розвитку.

РАЗОМ МИ:

• Створимо законодавчу базу, яка б застосовуючи стимулюїчі механізми сприяла скорішій і повній легалізації економіки.
Реформуємо податкову систему за для спрощення уплати податку та зменшення їх кількості та розмірів для фізичних і юридичних осіб.

ПРОБЛЕМА 3:
Слабкий розвиток милого та середнього бізнесу.

РАЗОМ МИ:
• Знизимо економічними важелями кредитні ставки до 10-12^о річних у національної валюті.
• Створимо законодавчі умови для захисту підприємців від планової системи поборів при перевірках бізнесу податковими органами.
• Будемо всіляко розвивати національну систему кредитних спілок шляхом створення законодавчих умов для їх успішного функціонування, збільшення видів послуг для населення та фінансового зміцнення, що має суттєво вплинути на фінансову спроможність кожного громадянина України.

ПРОБЛЕМА 4:
Низька ефективність агропромислового сектору економіки через відсутність ринкових відносин.

РАЗОМ МИ:
• Будемо сприяти розвитку малого та середнього бізнесу на селі в рамках фермерських господарств через утвердження прав власності на землю.
• Захистимо тих, хто здає землю в оренду, від свавілля недобросовісних орендарів.
• Забезпечимо довгострокове державне інвестування в аграрне виробництво.

СОЦІУМ
ПРОБЛЕМА 1:Низький рівень соціального захисту населення.

РАЗОМ МИ:

• Подолаємо бідність шляхом впровадження нової соціальної політики, яка передбачає три типи соціального захисту:
• Соціальна допомога надається тим, хто в силу об"єктивних причин не може повноцінно піклуватися про себе самостійно (пенсіонери, інваліди, діти-сироти).
• Соціальна підтримка повинна поширюватися на тих, хто має можливість самостійно соціально адаптуватися при певній допомозі (молодь й багатодітні родини, безробітні).
• Соціальна винагорода - це знак цивільної подяки й боргу. Вона адресована громадянам, що виконали суспільно-значущі дії (ветерани війни, учасники бойових дій, ліквідатори аварій, видатні діячі, герої).

ПРОБЛЕМА 2:
Низька соціальна захищеність, активність та затребуваність суспільством людей старшого та похилого віку

РАЗОМ МИ:

• Забезпечимо пенсіонерів можливістю одночасно одержувати два види пенсій: соціальну й трудову пенсію, розміри якої повинні залежати від часу, якості праці та одержуваної заробітної плати.
• Розробимо спеціальну соціальну політику щодо людей старшого та похилого віку задля забезпечення їх інструментами для самореалізації, затребуваними в суспільстві.

ПРОБЛЕМА 3:
Труднощі працевлаштування, придбання житла, ріст злочинності в молодіжному середовищі, зниження рівня культури й духовності молоді


РАЗОМ МИ:

• Забезпечимо молоді підтримку держави: доступну вищу освіту, пільгове кредитування житла.
• Сформуємо заходи задля підвищення громадської свідомості молоді, залучення її до участі в суспільному житті, підтримки молодіжних ініціатор, морального виховання молоді.
• Впровадимо програму створення першого робочого місця, що передбачає отримання випускником вищого навчального закладу практичного досвіду.

ПРОБЛЕМА 4:
Зниження якості освіти, духовно-морального рівня людей.

РАЗОМ МИ:

Забезпечимо збереження традиційних для України дуxовно-моральних цінностей
Будемо створювати можливості для здобуття освіти шляхом використання сучасних інноваційних форм навчання, підвищення ефективності освіти шляхом міжнародної співпраці наукових діячів та обміну студентів.
• Об"єднаємо зусилля держави, суспільних організацій та конфесій у боротьбі проти суспільних хвороб: наркоманія, СНІД, дитяча безпритульність, проституція, злочинність та інших.
• Гарантуємо вільний розвиток мов і культур усіх етносів, які є в Україні.

ПРОБЛЕМА 5:
Забруднення навколишнього середовища, екологічна криза, незадовільний стан здоров"я українців


РАЗОМ МИ:

• Змінимо ставлення до навколишнього середовища. Основними принципами нового підходу повинні стати збереження природи й здоров"я людини, що передбачає розвиток нового екологічного мислення й культури.
• Забезпечимо баланс інтересів господарської діяльності й екологічної безпеки.

Нас об"єднує відповідальність за сьогодення й майбутнє України!

Всеукраїнська партія Народної Довіри.